GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 31
Số lượt truy cập: 6887515
QUẢNG CÁO
Tên tài liệu Download
CV Số: 1315/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học
THÔNG TƯ Số: 48/2020/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
THÔNG TƯ Số: 02/2021/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp hạng VC giảng dạy trong các trường TH công lập
Thông tư 27 Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Thông tư 25 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT
Thông tư 28 Ban hành Điều lệ trường Tiểu học
Chỉ thị_666_về_nhiệm_vụ_và_giải_pháp_năm_học_2020.2021_của_ngành_GD
TT 27 Ban hành quy định đánh giá HS tiểu học
Chỉ thị_666_về_nhiệm_vụ_và_giải_pháp_năm_học_2020.2021_của_ngành_GD
QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CB GV NV NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
Thông tư 22 Ban hành quy định về hội thi GVDG MN và PT
Nghị quyết 29 NQ/TW Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côn nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thông tư 14/2018/TT-BGD Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục
Công văn 525/GD&ĐT-TCCB Hương dẫn công tác bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó chuyên môn trong các cơ sở giáo dục công lập mầm non, pphor thông trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo
Chỉ thị 505/CT-BGDĐT Ban hành về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
Công văn 18/UBND/NV Các nội dung thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
CV 264/UBND-NV Thực hiện bổ nhiệm các vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ trong các trường phổ thông công lập
Điều lệ trường Tiểu học
Kế hoạch 93/KH-LĐLĐ Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức - viên chức
Luật Viên chức
Nghị định 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Hướng dẫn bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó chuyên môn trong các trường Tiểu học và THCS
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học
Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc lmaf và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phôt thông công lập
Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên đề ngành trong lĩnh vực giáo dục
Thông tư 43 BGDĐT Ban hành điều lệ Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
TT 21/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều hành Hội thi GVDG các cấp học phổ thông và GDTXTÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Thị Lệ Hằng
Phạm Thị Lệ Hằng
Hiệu Trưởng
Lê Thị Mai
Lê Thị Mai
P. Hiệu Trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.882668 - Email: thso2lienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com